Kasten Yaralama Suçu TCK 86 Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesi, “Kasten Yaralama” suçunu düzenlemektedir. Buna göre bir kişinin diğer bir kişiyi kasten yaralaması, Türkiye’de cezai yaptırıma tabidir.

TCK 86. maddesi uyarınca, bir kişinin bir başkasını kasten yaralaması durumunda, yaralamanın niteliğine göre altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Eğer yaralama sonucu mağdurda hastalık veya sakatlık gibi kalıcı fiziksel zarar meydana gelirse, failin cezası artırılabilir. Ayrıca, yaralama sonucu ölüm gerçekleşirse, failin cezası daha ağır olacaktır.

Kasten yaralama suçu, bir kişinin diğer bir kişiye kasıtlı olarak zarar vermesi anlamına gelir. Bu zarar, bedensel veya ruhsal olabilir. Örneğin, bir kişinin bir başkasını darp etmesi veya kesici bir aletle yaralaması, kasten yaralama suçu olarak kabul edilir.

Kasten yaralama suçu, bazen haksız tahrik veya meşru savunma gibi durumlarda işlenebilir. Ancak bu durumlar, mahkeme tarafından değerlendirilerek suçun varlığına ve cezanın miktarına etki eder.

Sonuç olarak, kasten yaralama suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 86. maddesi uyarınca cezai yaptırıma tabidir ve bir kişinin diğer bir kişiye kasıtlı olarak zarar vermesi anlamına gelir. Suçun cezası altı aydan beş yıla kadar hapis cezasıdır ve yaralanmanın niteliğine göre değişebilir.