İstinaf Mahkemesi Nedir?

İstinaf mahkemesi, bir davada verilen kararı yeniden görüp değerlendiren ve bu karara itiraz eden tarafların haklarını koruyan bir yargı merciidir. Türkiye’de istinaf mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 141. maddesi uyarınca kurulmuştur.

İlk derece mahkemesinde alınan kararların, taraflardan biri veya her ikisi tarafından temyiz edilmesi durumunda, yargılama dosyası ilgili istinaf mahkemesine gönderilir. İstinaf mahkemesi, dava dosyasını inceler, ilk derece mahkemesinin verdiği kararı hukuka uygunluğu açısından yeniden değerlendirir ve yeni bir karar verir. İstinaf mahkemesinin vereceği karar kesin nitelik taşır.

İstinaf mahkemeleri, özellikle ağır ceza mahkemeleri, ticaret mahkemeleri, icra hukuk mahkemeleri, fikri ve sınai haklar mahkemeleri gibi uzmanlık gerektiren alanlarda faaliyet göstermektedir. Bu sayede, konusunda uzman olan hakimler ve avukatlar, karar vermede daha doğru ve adil bir yaklaşım sergileyebilmektedirler.

İstinaf mahkemesi, temyiz yoluyla yapılan başvurulara bakmakta ve yerel mahkeme kararlarını yeniden değerlendirmektedir. Bu nedenle, istinaf mahkemeleri, adalete erişimi artırmak ve hukuki süreçlerde daha doğru kararların verilmesini sağlamak için önemli bir yargı merciidir.