Dolandırıcılık Suçu Cezası, TCK 157 ve 158 Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesi “Dolandırıcılık” suçunu düzenlemektedir. Buna göre bir kişinin, başkasını hileli yollarla aldatarak ondan mal veya para temin etmesi dolandırıcılık suçu olarak kabul edilir.

TCK 157. maddesi uyarınca dolandırıcılık suçu işleyen kişi, üç aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir. Ayrıca, mağdurun zararının tazmini için de dava açılabilir.

TCK 158. maddesi ise, “Nitelikli Dolandırıcılık” suçunu düzenlemektedir. Bu maddeye göre, dolandırıcılık suçu işlenirken belirli nitelikleri taşıyan durumlar söz konusu ise, bu suç nitelikli dolandırıcılık olarak kabul edilir. Nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen kişi, altı aydan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir.

Niteliği dolandırıcılık suçunun işlenebilmesi için öncelikle dolandırıcılık suçunun işlenmiş olması gerekmektedir. Ancak bu suçta dolandırıcılık suçuna ek olarak bir takım nitelikleri içeren durumların varlığı aranmaktadır. Örneğin, suç kurbanının kamu görevlisi veya yardım alan kişi olması, suçun organize bir şekilde işlenmesi gibi durumlar nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturabilir.

Sonuç olarak, dolandırıcılık suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 157. maddesi uyarınca cezai yaptırıma tabidir ve bir kişinin başkasını hileli yollarla aldatarak ondan mal veya para temin etmesini ifade eder. Nitelikli dolandırıcılık suçu ise, bu suçun işlenişinde belirli nitelikleri içeren durumların varlığı halinde uygulanır ve daha ağır cezalar öngörür.