Avrupa’da Temettü Vergisi Oranları

Birçok ülkedeki (bireysel) gelir vergisi sistemleri, temettü ve sermaye kazancı gibi yatırım gelirleri dâhil olmak üzere çeşitli bireysel gelir kaynaklarını vergilendirmektedir. Temettü (dividend), bir şirketin hissedarlarına vergi sonrası şirket kârlarından yapılan bir ödemedir. Çoğu ülkede, bu tür kâr payı ödemeleri temettü vergisine tabidir.

  • İrlanda, %51 ile Avrupa’da mukim OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development; Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) ülkeleri arasında en yüksek temettü vergisi oranına sahiptir. Bunu %42 ile Danimarka ve %39,4 ile Birleşik Krallık takip eder.
  • Estonya ve Letonya, temettü geliri üzerinden vergi almayan, kapsanan tek Avrupa ülkeleridir. Bunun nedeni nakit akışına dayalı kurumlar vergisi sistemidir. Estonya ve Letonya, bir şirket kârını hissedarlara dağıttığında temettü vergisi yerine %20’lik bir kurumlar vergisi uygulamaktadır.
  • Temettü vergisi uygulayan ülkeler arasında Yunanistan %5 ile en düşük vergi oranına sahipken, onu %7 ile Slovakya izlemektedir.
  • Avrupa’da mukim OECD ülkeleri ortalama %24’lük bir üst temettü vergisi oranı uygulamaktadır.

Birçok ülkede, şirket kazançları iki aşamalı vergilendirmeye tabidir: kurum geliri elde edildiğinde işletme düzeyinde kurumlar vergisi ve bu gelir hissedarlara temettü veya sermaye kazancı olarak dağıtıldığında bireysel (gerçek kişi veya kurum) düzeyde temettü vergisi veya sermaye kazancı vergisi. Bununla birlikte, bazı ülkeler, bu tür çifte vergilendirmeyi ortadan kaldırmak için kurumların vergilendirmesi ile temettü/sermaye kazancı gelirlerini birleştirmiştir.

tm

AYRICA İNCELEYİN: İrtikap Nedir?